NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11690-2 (011680)

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku.

NORMA vydána dne 1.6.2022

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11690-2
: 011680
: 514906
: 1.6.2022
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11690-2 (011680):

Tento dokument pojednává o technických hlediscích snižování hluku na pracovištích. Jsou uvedena různá technická opatření, jsou popsány související akustické veličiny, je pojednáno o velikosti snížení hluku a jsou naznačeny metody ověření. Tento dokument pojednává pouze o slyšitelném zvuku