NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11688-1 (011682)

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování.

NORMA vydána dne 1.3.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11688-1
: 011682
: 85574
: 1.3.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11688-1 (011682):

Tato mezinárodní technická zpráva je pomocným prostředkem k porozumění základním pojmům snižování hluku strojů a zařízení. Zde uvedené doporučené postupy jsou určeny k tomu, aby pomohly konstruktérům v libovolném stupni vývoje ke snížení hluku konečného výrobku. Metodický vývoj výrobků byl volen jako základ pro strukturu tohoto dokumentu (viz kapitola 4). Seznam pravidel používaných při vývoji uvedený v této mezinárodní technické zprávě není úplný. Ke snížení hluku během návrhu mohou být užity i jiné technické prostředky, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší. K řešení problémů, které jsou mimo předmět této mezinárodní technické zprávy, mohou konstruktéři využít bibliografii v příloze D, kde je prezentován obecný stav akustických příruček v době vydání. Dále jsou uvedeny odkazy na četné technické publikace pojednávající o akustických problémech