NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11666 (051172)

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11666
: 051172
: 504918
: NEPLATNÁ
: 1.8.2018
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN