NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11546-2 (011611)

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování).

NORMA vydána dne 1.3.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11546-2
: 011611
: 21805
: NEPLATNÁ
: 1.3.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN