NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11442 (013196)

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.

NORMA vydána dne 1.11.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11442
: 013196
: 77055
: 1.11.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11442 (013196):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11442:2006. Touto normou se ruší a nahrazuje ČSN EN ISO 11442-1 až -4 (01 3196) z prosince 1997. Norma stanoví základní pravidla pro zacházení s technickou dokumentací, zejména s výkresy součástí a zařízení, a to od jejich vzniku přes schvalování, distribuci po provádění změn až k jejich zrušení.