NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11403-1 (640010)

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11403-1
: 640010
: 96701
: 1.1.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11403-1 (640010):

specifikuje zkušební postupy pro stanovení a prezentaci vícebodových hodnot těchto mechanických vlastností plastů: dynamický modul; tahové vlastnosti při konstantní zkušební rychlosti; maximální napětí a poměrné prodloužení; tahové křivky napětí - poměrné prodloužení; kríp v tahu; rázová houževnatost Charpy; víceosé rázové chování. Zkušební metody a zkušební podmínky jsou většinou vhodné pro plasty, které lze vstřikovat nebo lisovat nebo zpracovat v podobě desek o určité tloušťce, z nichž jsou poté zkušební tělesa o vhodné velikosti zhotovena obráběním