NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11393-4 (832770)

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice.

NORMA vydána dne 1.8.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11393-4
: 832770
: 510813
: 1.8.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11393-4 (832770):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení, zkušební metody, konstrukční požadavky, typy a provedení, informace o identifikaci a značení pro rukavice, které poskytují ochranu proti pořezání ručními řetězovými pilami. Stanoví také měření ochranné plochy, přístrojové vybavení, makety rukou, ergonomické posouzení a zkoušku síly stisku. V příloze A je uvedena analýza a vyhodnocení rizik a návod na výběr rukavic