NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11357-4 (640748)

Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2014

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11357-4
: 640748
: 96098
: NEPLATNÁ
: 1.12.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN