NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11205 (011618)

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity.

NORMA vydána dne 1.4.2010

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11205
: 011618
: 85629
: 1.4.2010
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11205 (011618):

Tato mezinárodní norma stanovuje technickou metodu (třída přesnosti 2) pro určování hladin emisního akustického tlaku strojů in situ na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity. Je alternativou ISO 11201, ISO 11202 a ISO 11204 pro měření in situ. Je použitelná ve všech zkušebních prostředích, ve kterých je zajištěno, že požadavky na hluk pozadí a indikátory pole jsou splněny. Tato mezinárodní norma je použitelná u všech zařízení vyzařujících stacionární širokopásmový hluk. Hluk se může lišit mezi pracovními cykly a může buď obsahovat, nebo neobsahovat složky s diskrétními frekvencemi nebo úzkými pásmy