NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11148-4 (239060)

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Nerotační příklepová nářadí.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11148-4
: 239060
: 96578
: 1.1.2015
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11148-4 (239060):

Tato část ISO 11148 platí pro neelektrická ruční nářadí (níže "příklepová nářadí") určená pro sekání, nýtování, rozbíjení betonu nebo asfaltu, pěchování atd. Příklepová nářadí mohou být poháněná stlačeným vzduchem, hydraulickou kapalinou nebo spalovacími motory a jsou určená k použití jedním pracovníkem obsluhy při držení jednou nebo oběma rukama obsluhy a se závěsným nebo bez závěsného zařízení např. balancéru. Tato část ISO 11148 se vztahuje na: - drtiče; - bourací kladiva; - odsekávací kladiva; - malé sekáče; - rycí přístroje; - jehlové škrabky; - sbíječky; - beranidla; - přenosná beranidla; - děrovače; - pěchovačky; - nýtovací kladiva; - kladiva na otloukání kotelního kamene; - kladiva na opracování kamene; - rýčová kladiva; - podbíječky. POZNÁMKA 1: Příklady příklepových nářadí, viz příloha B. Tato část ISO 11148 není použitelná v případě zvláštních požadavků a úprav příklepových nářadí pro jejich upevnění do stojanu. Tato část ISO 11148 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi při předpokládaném používání nářadí a za podmínek nesprávného používání nářadí, které lze výrobcem důvodně předpokládat, s výjimkou používání příklepových nářadí v prostředích s nebezpečím výbuchu. POZNÁMKA 2: EN 13463-1 uvádí požadavky na neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu