NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11148-3 (239060)

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11148-3
: 239060
: 96577
: 1.1.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11148-3 (239060):

Tato část ISO 11148 platí pro neelektrická ruční nářadí (níže uvedená jako "vrtačky a závitořezy") určená pro rotační vrtání děr ve všech druzích materiálů např. dřevu, kovu, betonu, plastech atd., nebo pro řezání a dokončování závitů v kovu a plastech. Vrtačky a závitořezy mohou být poháněny stlačeným vzduchem, hydraulickou kapalinou nebo spalovacími motory a jsou určeny k použití jedním pracovníkem obsluhy při držení jednou nebo oběma rukama obsluhy a se závěsným nebo bez závěsného zařízení např. balancéru. Tato část ISO 11148 se vztahuje na: - vrtačky; - vysokovýkonné vrtačky se dvěma rukojeťmi; - závitořezy. POZNÁMKA 1: Příklady vrtaček a závitořezů, viz příloha B. Tato část ISO 11148 není použitelná v případě zvláštních požadavků a úprav vrtaček a závitořezů pro jejich umístění do stojanu. Tato část ISO 11148 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi při předpokládaném používání vrtaček a závitořezů a za podmínek jejich nesprávného používání, které může výrobce důvodně předpokládat, s výjimkou prostředí s nebezpečím výbuchu. POZNÁMKA 2: EN 13463-1 uvádí požadavky na neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu