NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11137-2 (855253)

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11137-2
: 855253
: 93795
: NEPLATNÁ
: 1.12.2013
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN