NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10993-4 (855220)

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 4: Výběr zkoušek na interakce s krví.

NORMA vydána dne 1.9.2003

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10993-4
: 855220
: 68330
: NEPLATNÁ
: 1.9.2003
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN