NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10893-8 (015061)

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10893-8
: 015061
: 89483
: 1.11.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10893-8 (015061):

Tato část ISO 10893 stanovuje požadavky pro automatické ultrazvukové zkoušení pro zjišťování dvojitostí na těle trubky (zkoušení po celém obvodu) bezešvé a svařované, s výjimkou obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW) nebo oblastí přiléhající k svarovému spoji u svařovaných ocelových trubek a volitelných nebo konců trubek bezešvých a svařovaných