NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10893-2 (015061)

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy.

NORMA vydána dne 1.11.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10893-2
: 015061
: 89484
: 1.11.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10893-2 (015061):

Tato část normy ISO 10893 stanovuje požadavky pro automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek, kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem (SAW), vířivými proudy pro zjišťování necelistvostí podle různých stupňů přípustnost