NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10808 (012013)

Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci.

NORMA vydána dne 1.6.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10808
: 012013
: 88497
: 1.6.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10808 (012013):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na charakteristiku vzduchem unášených nanočástic v inhalačních komorách pro studie toxicity po inhalaci vzhledem k hmotnosti částic, rozdělení velikosti částic, hodnotě koncentrace a složení