NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10675-1 (051178)

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10675-1
: 051178
: 505883
: 1.10.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10675-1 (051178):

Tento dokument specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad tupých svarů oceli, niklu, titanu a jejich slitin zjištěných radiografickým zkoušením. V případě dohody mohou být stupně přípustnosti použity pro jiné typy svarů nebo materiálů. Stupně přípustnosti se mohou vztahovat na normy pro svařování, normy pro použití, specifikace nebo předpisy. Tento dokument předpokládá, že radiografické zkoušení bylo provedeno podle ISO 17636-1 a ISO 17636-2. Pro posouzení, zda svar splňuje požadavky specifikované pro stupeň kvality svaru, se porovnají velikosti vad dovolené normami s rozměry indikací, odhalených radiogramem, pořízeným ze svaru