NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10628-2 (013010)

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky.

NORMA vydána dne 1.1.2019

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10628-2
: 013010
: 506428
: 1.1.2019
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10628-2 (013010):

Technická norma ČSN EN ISO 10628-2 navazuje na normu ČSN EN ISO 10628-1, která stanoví požadavky na schémata pro chemický a petrochemický průmysl. Norma ČSN EN ISO 10628-2 uvádí soubor grafických značek pro schémata toku procesu a schémata potrubí a přístrojů. Zobrazení grafických značek je v souladu s ISO 14617 a jsou doplněny další nové grafické značky