NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10451 (856366)

Stomatologie - Dentální implantátové systémy - Obsah technické dokumentace.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10451
: 856366
: 87137
: 1.11.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10451 (856366):

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na obsah technické dokumentace k prokázání, že jsou splněny požadavky kladené nařízeními a předpisy na dentální implantát a jakýkoliv prefabrikovaný díl, který po chirurgickém výkonu zůstává v ústech