NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10438-2 (451213)

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Mazání, utěsnění hřídelí a regulační olejové systémy a jejich příslušenství - Část 2: Olejové systémy pro zvláštní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2008

Anglicky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10438-2
: 451213
: 80624
: 1.5.2008
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN