NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10360-3 (252011)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodický zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 3: Souřadnicové měřicí stroje s osou otočného stolu jako čtvrtou osou.

NORMA vydána dne 1.9.2001

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10360-3
: 252011
: 62218
: 1.9.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 10360-3 (252011):

Norma definuje přejímací zkoušku, periodickou zkoušku a mezikontrolu pro verifikaci technického stavu souřadnicových měřicích strojů (CMM) s osou otočného stolu jako čtvrtou osou. Stanovuje požadavky na metrologické charakteristiky, podmínky prostředí, pracovní podmínky, principy měření, měřicí prostředky a postup přejímací a periodické zkoušky a mezikontroly. Udává způsoby získávání výsledků měření a prokazování shody nebo neshody s požadavky.