NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10328 (844004)

Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10328
: 844004
: 78510
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 130
: 421 g (0.93 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN