NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 10077-1 (730567)

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 10077-1
: 730567
: 78391
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN