NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078)

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 19788-5
: 369078
: 95107
: 1.6.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN