NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256)

Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.

NORMA vydána dne 1.3.2013

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17065
: 015256
: 92424
: 1.3.2013
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256):

Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se odborné způsobilosti, konzistentní činnosti a nestrannosti orgánů provádějících certifikaci produktů, procesů a služeb. Certifikační orgány provozující svoji činnost podle této mezinárodní normy nemusejí nabízet všechny typy certifikace produktů, procesů a služeb. Certifikace produktů, procesů a služeb je činnost posuzování shody třetí stranou (viz ISO/IEC 17000:2004, definice 5.5)