NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259)

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17050-2
: 015259
: 72377
: 1.3.2005
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259):

Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Kromě toho, že tato dokumentace zvyšuje důvěru v prohlášení shody dodavatele, může pomoci příslušným pověřeným orgánům při jejich dozorových činnostech. Shodu produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty, zákony a předpisy může být zapotřebí řádně doložit odpovědností dodavatele a to bez ohledu na příslušné průmyslové odvětví.