NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263)

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů.

NORMA vydána dne 1.8.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17040
: 015263
: 73387
: 1.8.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263):

Norma ČSN EN ISO/IEC 17040 může být používána skupinami sobě na roveň postavených orgánů posuzujících shodu a dále též skupinami akreditačních orgánů (tyto skupiny tzv. "sobě rovných" se nazývají zpravidla smluvními skupinami - viz ČSN EN ISO/IEC 17000:2005), které chtějí vzájemně posoudit svou odbornou způsobilost pro provádění jasně specifikovaných činností z oblasti posuzování shody nebo akreditace. Tato mezinárodní norma je také určena ke zvýšení důvěry těch, kteří používají nebo potřebují výsledky posuzování shody nebo akreditace, v to, že činnosti související s posuzováním shody nebo akreditací jsou prováděny odborně způsobilým a správným způsobem