NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253)

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. (+ Metodické pokyny pro akreditaci MPA 10-01-15).

NORMA vydána dne 1.11.2005

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17025
: 015253
: 74390
: NEPLATNÁ
: 1.11.2005
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN