NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257)

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu.

NORMA vydána dne 1.10.2017

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17021-2
: 015257
: 503453
: 1.10.2017
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257):

Tento dokument stanovuje další požadavky na kompetence pro osoby podílející se na auditu a procesu certifikace environmentálních systémů managementu (EMS) a doplňuje stávající požadavky ISO/IEC 17021-1