NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260)

Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci.

NORMA vydána dne 1.11.2012

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17020
: 015260
: 91655
: 1.11.2012
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260):

Tato norma obsahuje obecná kritéria pro odbornou způsobilost orgánů provádějících inspekci a pro pro-kázání nestrannosti a důslednosti jejich inspekčních činností. Norma byla vypracována s cílem podpořit důvěru v orgány, které provádějí inspekci Vztahuje se jednak na inspekční orgány typu A, B, nebo C, jak je definováno touto mezinárodní normou, ale také na všechny fáze inspekce