NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106)

Posuzování shody - Slovník a základní principy.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 17000
: 010106
: 72379
: 1.3.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106):

Norma ČSN EN ISO/IEC 17000 stanovuje všeobecné termíny a definice vztahující se k posuzování shody včetně termínů a definic vztahujících se k akreditaci orgánů posuzujících shodu a k použití posuzování shody k usnadnění obchodu. Popis funkčního přístupu k posuzování shody (součást Přílohy A) je vhodný jako další podpora porozumění mezi uživateli posuzování shody pro regulovanou i neregulovanou oblast, orgány posuzujícími shodu a jejich akreditačními orgány. Tato norma obsahuje pouze ty termíny a definice, kde by definovaný pojem mohl být nesrozumitelný z pohledu všeobecného jazykového použití takového termínu, nebo termíny a definice, kde jsou existující normativní definice nepoužitelné