NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506)

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost.

NORMA vydána dne 1.10.2016

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO/IEC 13273-1
: 011506
: 500919
: 1.10.2016
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506):

Tato část ISO/IEC 13273 obsahuje průřezové pojmy a jejich definice v oblasti energetické účinnosti. Tato horizontální norma je určena především pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými Pokynem IEC 108. Jednou z povinností technické komise je, je-li to vhodné, používat horizontální normy při přípravě svých publikací. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude výslovně uveden nebo zahrnut v příslušných publikacích