NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151)

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN IEC 63044-5-3
: 332151
: 509378
: 1.1.2020
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 63044-5-3 (332151):

Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Tato norma stanovuje požadavky na EMC pro HBES/BACS, které mají být instalovány v průmyslových prostředích, v souladu s definicí uvedenou v IEC 61000-6-2