NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 62960 (010690)

Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu.

NORMA vydána dne 1.12.2020

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 62960
: 010690
: 511233
: 1.12.2020
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 62960 (010690):

V tomto dokumentu je uveden návod na metodiku přezkoumání pro spolehlivost z technického hlediska, jež je použitelná ve všech etapách životního cyklu systému. Její použití může zlepšit spolehlivost systému po celou dobu jeho životního cyklu pomocí spouštění vhodných zásahů ve vhodných časech s cílem zaměřit se na potenciální problémy spolehlivosti. Je zde uveden návod pro vývojové pracovníky, výrobce, uživatele a nezávislé posuzovatele z třetích stran, jako jsou například konzultační organizace. V tomto dokumentu je popsána metodika přezkoumání spolehlivosti soustředěná na: - ucelenost činností při přezkoumání napříč etapami životního cyklu a jejich dopadem na spolehlivost; - identifikaci zainteresovaných stran a jak toto ovlivňuje činnosti při přezkoumání spolehlivosti; - vztahy mezi různými typy přezkoumání; - postupy pro efektivní přezkoumání spolehlivosti; - příklady činností při přezkoumání spolehlivosti