NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597)

Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN IEC 62820-3-1
: 334597
: 505880
: 1.10.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 62820-3-1 (334597):

Tato část souboru IEC 62820 uvádí pokyny pro plánování, instalaci, uvedení do provozu, provoz a údržbu komunikačních systémů budov (BIS) při využití v bezpečnostních aplikacích. Rozdílné technické požadavky pro BIS jsou specifikovány v IEC 62820-1-1 a IEC 62820-1-2