NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 62604-2-ed.2 (358495)

Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 62604-2-ed.2
: 358495
: 505641
: 1.8.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 62604-2-ed.2 (358495):

Tato norma se zabývá duplexery, selektivními elektronickými součástkami, které oddělují přijímaný a vysílaný signál a tvoří tak klíčovou část dvoucestné rádiové komunikace. Praktické uplatnění mají zejména v mobilních telefonech používajících systémy CDMA, jako je N-CDMA v mobilních telekomunikačních systémech druhé generace (2G), W-CDMA/UMTS (3G) nebo LTE (4G). Zatímco v 2G systémech byly použity převážně dielektrické duplexery, miniaturizace mobilních komunikačních systémů 3G a 4G podporuje rozvoj a použití duplexerů s akustickými vlnami v důsledku jejich malé velikosti, nízké hmotnosti a dobré elektrické výkonnosti