NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 62097-ed.2 (085023)

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN IEC 62097-ed.2
: 085023
: 508277
: 1.9.2019
: 146
: 469 g (1.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 62097-ed.2 (085023):

Norma předkládá nový postup výpočtu hydraulických charakteristik reakčních radiálních a axiálních vodních strojů s uvážením vlivu měřítka a drsnosti průtočných částí