NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 61281-1-ed.2 (359272)

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace.

NORMA vydána dne 1.8.2018

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 61281-1-ed.2
: 359272
: 505487
: 1.8.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 61281-1-ed.2 (359272):

Táto část IEC 61281 je kmenovou specifikací pro optické vláknové komunikační subsystémy (FOCS). Parametry v ní definované tvoří minimální soubor specifikací, které jsou obecné pro optické vláknové subsystémy. V závislosti na konkrétní aplikaci a technologii se mohou použít doplňkové parametry. Tyto doplňkové parametry budou, pokud je vhodné, specifikovány v odpovídajících dokumentech. Každý stanovený parametr se měří s použitím jednoho ze zkušebních postupů. Použití těchto parametrů pro návrh systému je uvedeno v pokynech pro návrh