NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223)

Optické vláknové kabely - Část 6-10: Vnitřní-vnější kabely - Rodová specifikace pro univerzální vnitřní-vnější kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2021

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60794-6-10
: 359223
: 512341
: 1.5.2021
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60794-6-10 (359223):

Tato norma je rodovou specifikací pokrývající vlastnosti optických vláknových kabelů použitelných jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí, nazývaných "univerzální vnitřní-vnější kabely". Tyto kabely mají obecně vlastnosti spojené s konstrukcí vnějších kabelů (podle IEC 60794-3, avšak typicky méně tvrdé a "bez pancíře") s tepelnou a mechanickou odolností, díky které jsou vhodné pro vnější trasy. Současně jsou dostatečně pružné, kompaktní a lehké, vykazující požární odolnost požadovanou ve vnitřních prostorách. Typickou aplikací je například centralizovaná kabeláž v ústředně a v prostorách nebo místní síti, kde je použit stejný návrh kabelu po celé délce kabeláže, včetně vnitřní i vnější části. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí příklady univerzálního vnitřního-vnějšího kabelu