NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7 (359213)

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2020

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7
: 359213
: 509416
: 1.1.2020
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60793-2-10-ed.7 (359213):

Norma je použitelná pro optická vlákna podkategorií A1-OM1, A1-OM2, A1-OM3, A1-OM4, A1-OM5 a A1d. Tato vlákna se používají nebo mohou být součástí přenosových zařízení a optických vláknových kabelů. Mezi další aplikace patří: systémy v telefonii s krátkým dosahem a vysokou rychlostí přenosu, distribuční a místní sítě přenášející data, hlas a/nebo video, datová centra, vláknové instalace uvnitř nebo mezi budovami, sítě LAN, SAN a pobočkové ústředny (PBX), atd. Norma obsahuje normativní přílohy A, B, C a D. Přílohy A, B a C jsou specifikace pro jednotlivé kategorie vláken, a to: příloha A pro vlákna A1-OM2, A1-OM3, A1-OM4 a A1-OM5, příloha B pro vlákna A1-OM1 a příloha C pro vlákna A1d. Normativní příloha D specifikuje diferenciální vidové zpoždění vlákna a požadavky na výpočet efektivní vidové šířky pásma vlákna a vidové šířky pásma při přebuzení vlákna vypočtené z diferenciálního vidového zpoždění. Informativní příloha E se věnuje systému, vidové šířce pásma a vysílači. Informativní příloha F vysvětluje názvosloví u šířky pásma. Informativní příloha G udává předběžný seznam položek pro další výzkum. Informativní příloha H uvádí informace o vhodném použití vláken A1. Informativní příloha I specifikuje požadavky na vlákna kategorie A1-OM1, A1-OM2, A1-OM3, A1-OM4 a A1-OM5 při použití pro 1 Gbit, 10 Gbit, 25 Gbit, 40 Gbit a 100 Gbit Ethernet