NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60793-1-45-ed.2 (359213)

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60793-1-45-ed.2
: 359213
: 505121
: 1.6.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60793-1-45-ed.2 (359213):

Tato norma stanoví jednotné požadavky pro měření průměru vidového pole (MFD) jednovidových optických vláken, čímž pomáhá při kontrole vláken a kabelů určených pro komerční účely. Norma obsahuje čtyři normativní přílohy. Příloha A uvádí požadavky specifické pro metodu A (měření průměru vidového pole pomocí přímého skenování vzdáleného pole), příloha B uvádí požadavky specifické pro metodu B (měření průměru vidového pole pomocí proměnné apertury ve vzdáleném poli), příloha C uvádí požadavky specifické pro metodu C (měření průměru vidového pole pomocí skenování blízkého pole) a příloha D uvádí požadavky specifické pro metodu D (měření průměru vidového pole pomocí optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR)). Norma dále obsahuje informativní přílohu E, která obsahuje soubory vzorků dat a vypočtené hodnoty