NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů.

NORMA vydána dne 1.4.2022

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3
: 364801
: 514554
: 1.4.2022
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60601-2-50-ed.3 (364801):

Předmětem této zvláštní normy je stanovení zvláštních požadavků na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů, které minimalizují nebezpečí pro pacienta a obsluhu, a stanovení zkoušek, kterými lze shodu s těmito požadavky ověřit. Tato zvláštní norma neplatí pro kojenecké inkubátory, transportní inkubátory, prostředky dodávající teplo prostřednictvím přikrývek, podušek nebo matrací pro zdravotnické použití a pro kojenecké sálavé ohřívače