NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60601-2-46-ed.3 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60601-2-46-ed.3
: 364801
: 509385
: 1.1.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60601-2-46-ed.3 (364801):

technickou revizí předchozího vydání, přičemž je uplatněna i změna obecné normy. Norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají elektrické části. Platí rovněž pro transportéry používané pro převoz pracovní desky na základnu nebo podstavec operačního stolu, nebo z nich. Norma však neplatí pro stomatologická křesla, vyšetřovací křesla a lehátka, podpěrné systémy pacienta u diagnostických a terapeutických přístrojů, ohřívací přikrývky operačních stolů, prostředky pro přemísťování pacientů, porodní stoly a lůžka, zdravotnická lůžka a polní stoly. Upozorňuje se na skutečnost, že jsou-li operační stoly používány v kombinaci s diagnostickými a/nebo terapeutickými přístroji, je nutno vzít v úvahu požadavky každé příslušné zvláštní normy a má-li být operační stůl používán v kombinaci s diagnostickým rentgenovým zařízením, musí být vzaty v úvahu požadavky příslušné skupinové normy