NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60512-1-ed.2 (354055)

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace.

NORMA vydána dne 1.5.2019

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60512-1-ed.2
: 354055
: 507320
: 1.5.2019
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60512-1-ed.2 (354055):

Tato norma je určena k používání jako základní norma pro zkoušky a měření elektrických konektorů. Poskytuje návod a odkazy na zkoušky a měření podle souboru norem IEC 60512. Kromě základních termínů a definic, použitelných pro jakoukoliv část souboru IEC 60512, obsahuje popis a postup pro různé druhy zkoušek a měření (příprava, zkoušky a měření, požadavky, dokumentace). Tento dokument je používán společně s IEC 60512-1-101 k zavedení jednotných předmětových specifikací pro zkoušení a měření