NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2:2019/A11 (347107)

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení.

NORMA vydána dne 1.5.2021

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60332-3-10-ed.2:2019/A11
: 347107
: 512433
: Změna
: 1.5.2021
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN