NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60099-8-ed.2 (354870)

Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60099-8-ed.2
: 354870
: 505627
: 1.8.2018
: 80
: 240 g (0.53 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60099-8-ed.2 (354870):

Tato část souboru norem se zabývá metal-oxidovými omezovači přepětí s vnějším sériovým jiskřištěm (ex-ternally gapped line surge arresters - EGLA), používaných ve venkovních přenosových a distribučních vedeních pouze na ochranu sestav izolátorů před přeskoky způsobenými blesky. Tato norma definuje pouze omezovače přepětí chránící izolátor před atmosférickými přepětími. Vzhledem k tomu, že metal-oxidové rezistory nejsou trvale připojeny k vedení, nejsou v této normě zvažovány následující položky: přeskokové napětí při spínacím impulzu; zbytkové napětí při strmém nárůstu proudu a spínacím proudovém impulzu; tepelná stabilita; výdržné zatížení dlouhodobým proudovým impulzem; střídavé napětí versus časové charakteristiky omezovače; zkouška odpojovače; stárnutí vlivem zatížení střídavým napětím. Vzhledem ke konkrétnímu návrhu a speciálnímu použití ve venkovních přenosových a distribučních vedeních jsou zavedeny určité jedinečné požadavky a zkoušky, jako například ověřovací zkouška koordinace mezi výdržností izolátoru a ochrannou úrovní EGLA, zkouška přerušení následného proudu, zkoušky mechanického zatížení atd. Tato norma se nezabývá návrhy s vnějším sériovým jiskřištěm EGLA instalovaným paralelně k izolátorům