NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60051-8 (356203)

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60051-8
: 356203
: 505615
: 1.9.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60051-8 (356203):

Tato norma část souboru norem platí pro příslušenství, jak je definováno ve 3.1.20 IEC 60051-1:2016