NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60051-7 (356203)

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60051-7
: 356203
: 505613
: 1.9.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60051-7 (356203):

Tato část souboru norem platí pro vícefunkční analogové přístroje. Tento dokument platí také pro nezáměnná příslušenství (jak jsou definována v 3.1.23 IEC 60051-1:2016) používaná s vícefunkčními analogovými přístroji