NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN IEC 60027-2-ed.2 (330100)

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.

NORMA vydána dne 1.11.2019

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN IEC 60027-2-ed.2
: 330100
: 508822
: 1.11.2019
: 120
: 391 g (0.86 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN IEC 60027-2-ed.2 (330100):

Tato část IEC 60027 platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky pro veličiny a jednotky.