NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 849 (078606)

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky.

NORMA vydána dne 1.9.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 849
: 078606
: 50123
: 1.9.1998
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 849 (078606):

Tato evropská norma stanovuje požadavky na ventily pro lahve a metody jejich zkoušení pro typové schválení. Tato norma platí pro ventily montované na lahve na plyny až do vodního objemu 150 litrů určené k přepravě stlačených, zkapalněných nebo pod tlakem rozpuštěných plynů. Tato norma platí pouze pro ventily ovládané ručním kolečkem nebo klíčem. Tato norma neplatí pro ventily dýchacích přístrojů, hasicích přístrojů, kryogenních přístrojů nebo pro lah-vové ventily na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG). Změna A1 této normy pojednává o zkoušce životnosti ventilů na lahve.